Увага! Щодо відміни висновків санітарно-епідеміологічної експертизи!

       Вже доволі довго ходили чутки про відміну висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Тож питання: висновки відмінили? Точної відповіді так і нема. Але, якщо детально прочитати наступний документ, - ПКМУ від 10.09.2014 № 442 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF) - знаходимо наступну інформацію: "Утворити:
     Державну службу України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, реорганiзувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фiтосанiтарну службу i приєднавши до Служби, що утворюється, Державну iнспекцiю з питань захисту прав споживачiв i Державну санiтарно-епiдемiологiчну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функцiї з реалiзацiї державної полiтики, якi виконували органи, що припиняються"....
       Тобто, наразі проходить реорганізація процесу оформлення та видачі дозвільних документів на продукцію. Іще декілька регулючих нормативних документів, що зазнали змін (зокрема, на харову продукцію):
   По-перше, сам ЗУ "
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80).
   А також, ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1602-18).
        Інформація взята з сайту: www.rada.gov.ua.